poniedziałek: 10.00 - 16.00 -- wstęp bezpłatnynbsp;br /W poniedziałki dostępna jest tylko ekspozycja etnograficzna,nbsp;pozostałe sale tylko z przewodnikiem po wcześniejszym uzgodnieniu.br /wtorek - piątek: 10.00 - 18.00 (po sezonie do 16.00)nbsp;br /sobota - niedziela: 10.00 - 18.00 (po sezonie do 16.00)

tel./fax. 59 822 26 23br /e-mail: link sekretariat@muzeumbytow.plsekretariat@muzeumbytow.pl/linkbr /www.muzeumbytow.pl

Pod koniec lat 60-tych przystąpiono do realizacji ambitnego programu odbudowy i nowego zagospodarowania zamku bytowskiego. W połowie 1974 roku zakończono prace remontowe w skrzydle wschodnim, które przeznaczono na siedzibę biblioteki. W 1980 roku oddano do użytku skrzydło południowe, gdzie zlokalizowano hotel i restaurację. W 1983 roku zakończono remont Wieży Prochowej a pod koniec 1991 roku oddano do użytku dwie dalsze budowle skrzydła północnego: Dom Zakonny i Basztę Młyńską. Zespół tych trzech budowli zamkowych stanowi siedzibę Muzeum Zachodniokaszubskiego. nbsp;Zobaczyć w nim możemy m.in. wystawę etnograficzną- “Kultura materialna Kaszubów Bytowskich”, wystawy o charakterze artystyczno-historycznym, a także wystawy czasowe.